Boka

21 - 22 majElite Palace Hotel

Vikten av att det juridiska blir rätt & inte en rättssak

Det är mycket för en vd och en styrelse att ha koll på. En mycket viktig sak är att det juridiska blir rätt, och att man förstår vad man håller på med. Med denna tvådagarskurs kommer du att få en mycket djupare inblick inom juridiken och beskattningsområdet.

Utbildningen vänder sig till dig som är vd eller sitter med i en styrelse. 

MÅL:
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i affärsjuridik och beskattning som är relevant för dig i egenskap av ägare, styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag.

Efter genomförd kurs ska du: 

 • Kunna hitta, läsa och förstå utvalda delar ur aktiebolagslagen och andra relevanta föreskrifter och regler 
 • Kunna de grundläggande ansvarsreglerna för styrelsen i aktiebolag och kunna hantera jävsfrågor på ett korrekt sätt
 • Kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt 
 • Kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt 
 • Kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt 
 • Kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal 
 • Kunna de grundläggande principerna för immaterialrätter och hur de interagerar 
 • Kunna de grundläggande beskattningsreglerna i olika inkomstslag 
 • Kunna de grundläggande reglerna rörande fåmansföretagsbeskattning

DAG 1

 • Rättskällslära
 • Domstolar i Sverige
 • Personrätt (Termer)
 • Vilka regler måste styrelsen följa 
 • Styrelsens ansvar
 • Firmatecknare
 • Organisation
 • Avtalsrätt
 • Standardavtalsrätt
 • Fordringsrätt
 • Immaterialrätt

DAG 2

 • Personbeskattning
 • Definitioner
 • Beräkningar 
 • Skatteprogram

Kurslängd: 2 dagar
Förkunskaper: Inga krav
Investering: 19.250 kr (exkl moms) per person

Utbildningsmaterial, kurslitteratur, lunch och fika samt intyg ingår i kursavgiften.

Boka

Utbildningsledare

Krister Frost
Jurist och Ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Krister undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik samt har lång erfarenhet från styrelsearbete i aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och ideella organisationer.

Läs mer

Kursen arrangeras i samarbete med