21 maj 08:30PS Academy, Regeringsgatan 67

Utbildningsledare

Mats Venndahl
Coach och utbildningsledare

Du kan bara påverka dig själv och dina perspektiv

Mats Venndahl har arbetat många år inom näringslivet och finansbranschen, i företag som SEB, 6:e AP Fonden och AB Volvo. Idag är Mats konsult för Arbetshälsa i Sverige och arbetar med förändringsledning, stress och konflikthantering samt organisationsutveckling.

Hans primära fokus är de mentala frågeställningarna, såsom; hur påverkar stress vårt undermedvetna beteende, prestation och till slut vårt resultat?

    Under denna utbildningsdag kommer han hjälpa dig att nå din fulla potential. Du får lära dig hur insikten och kunskapen om hur vi med ökat medvetande om vårt beteenden kan utnyttja våra förmågor till bättre prestation, resultat och bättre välbefinnande.

    Mats hjälper idag företag, organisationer, musiker, idrottare och individer inom områden som stresshantering, ledarskap, teamutveckling, coachning och mental träning. Han hoppas kunna vara det stöd som du behöver oavsett om du är chef, ledare, elitidrottare, musiker eller privatperson.

    Läs mer